Om os

Om os

Om UNO-UNIQA Group

Leg er en helt naturlig og nødvendig del af vores udvikling. Det udvikler vores sanser, motorik – balance - og styrke. Det stimulerer hjernen, så vi bedre modtager og husker hvad vi lærer. Gennem legen udvikler vi sociale færdigheder som empati, gensidig respekt og selvtillid. Derfor skal du tage leg alvorligt.


Hvad er den rigtige løsning for netop din skole eller institution?

Hvordan får du overblik over mulighederne?

Hvordan får du den nyeste viden om leg og læring ind i dit projekt?

Hvordan tænker du adfærd, lys, farver, form og akustik ind i løsningen?

Hvordan sikrer du, at børnene synes lige så godt om løsningen som du selv gør?


Svaret er enkelt: tal med en UNO-UNIQA Group rådgiver! Vores årelange samarbejde med skoler og institutioner har givet os noget man ikke kan købe sig til: Erfaring og indsigt. Her er det nemt at være kunde, fordi vi har hele løsninger til alle dine behov. Danmarks bredeste udvalg og vores erfarne arkitekter og rådgivere er klar til at hjælpe dig i mål med dit unikke projekt.

”Vi skaber unikke rammer,
der danner grundlag for udvikling af mennesker”Vi arbejder og skaber løsninger med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i tankerne


Verdensmålene
2030-dagsordenen indeholder udover de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling også 169 delmål med konkrete målsætninger. Derudover er der knyttet indikatorer til alle delmålene, som landene hvert år skal rapportere på. Der er nu lavet en officiel dansk oversættelse af alle målene, delmålene og indikatorer.

 • ""

  Afskaffe alle former for fattigdom i verden

 • ""

  Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug

 • ""

  Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 • ""

  Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

 • ""

  Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

 • ""

  Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

 • ""

  Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris

 • ""

  Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

 • ""

  Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

 • ""

  Reducere ulighed i og mellem lande

 • ""

  Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

 • ""

  Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

 • ""

  Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

 • ""

  Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

 • ""

  Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

 • ""

  Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

 • ""

  Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

 • ""

  FN's verdensmål

UNIQA er en danskejet virksomhed, som har gjort det til sin passion, at udvikle unikke, professionelle og gennemtænkte ude- og indemiljøer

Unikke løsninger til unikke børn

Alle institutioner er unikke, alle pædagoger og undervisere er unikke, men vigtigst af alt så er alle børn unikke. Når UNIQA går ind til et projekt, uanset størrelse og budget, er dette vores udgangspunkt. Målet er altid at skabe en løsning der generere god leg, udviklende læring og en unik hverdage for både børn og voksne.

Unikt sortiment

UNIQA har næsten løsningen til alle projekter, da vi både har: Klassiske legepladser, naturlegepladser, udendørs fitness, parkourbaner, multibaner, alt i faldunderlag, samt et stort fantastisk møbelsortiment mm.

Rådgivning / Større valgfrihed

UNIQA giver jer som kunde større frihed til at vælge præcis den løsning, der bedst opfylder jeres krav. Vi er ikke bundet af andre hensyn end til at levere den optimale løsning, der giver brugerne den bedste oplevelse. Derfor kan I indrette jer med større valgfrihed.

Unikt team

For at sikre den optimale rådgivning har vi skabt et team bestående af de mest erfarende og nytænkende konsulenter i branchen. Vi stiller vores egen landskabsarkitekt laver helt uforpligtende en oversigtstegning, for at sikre løsningen går hånd i hånd med området nuværende miljø. Vi har egen legepladsinspektør der sikre at alle sikkerhedsforanstaltninger til en hver tid bliver overholdt. Vi har desuden vores egen indretningsarkitekt, der sørger for I ganske gratis ser hvordan jeres nye indemiljø kan komme til at se ud inden i træffer en beslutning. Men den vigtigste del af vores team er jer som kunde, for det er jeres ønsker og behov vi i et godt samarbejde, skal finde den optimale løsning til. Sammen kan vi skabe noget helt unikt!