Tilbage

For os er motorik, motion og bevægelse nøgleord, når vi tegner løsningsforslag

Konklusionen først / Budskabet med siden

BRUG AF RUMMET
Overvej hvor mange der bruger rummet samtidigt og til hvilke aktiviteter. Måske skal et rum kunne anvendes til flere ting?

MULTIFUNKTIONALITET OG FLEKSIBILITET
Tænk flere funktioner ind i jeres rum og møbler for maksimal udnyttelse af pladsen. Fleksible møbler er optimale til aktive børn, hvor bevægelse, leg og fantasi fremmes. Bevægelse og motorikredskaberne kan bruges på forskellige måder og niveauer og kan nemt gemmes væk efter brug.

SANSEMOTORIK
Hvert rum bør have mange forskellige overflader, så man kan gå på sanselig opdagelse. Tænk i en labyrintisk tilgang til rummet og hav en differentieret møbelsammensætning, der lægger op til bevægelse og udforskning.

MOTORISK UDVIKLING I SIKRE RAMMER
For at børnene kan udvikle sig optimalt, er det vigtigt, at de kan prøve deres grænser af. Det er derfor vigtigt at vælge det rigtige faldunderlag, så de kan teste grænser uden at komme til skade.

PERSONLIG UDVIKLING

Der er en direkte sammenhæng mellem de motoriske færdigheder ved skolestart og den fremtidige udvikling. Det er derfor utrolig vigtigt at give børnene mulighed for at udfordre deres egen bevægelse og motorik. De skal afprøve grænser under sikre forhold og lære at bevare fatningen i pressede situationer.

» At bekræfte sig selv gennem nye udfordringer
» At afprøve og udfordre egne grænser
» Bevare fatningen i usikre situationer
» Den vigtige test af grænserne
– risiko og chancer

BEDRE MOTORIK GIVER FORBEDRET LIVSKVALITET
Forskning viser, at der er en direkte sammenhæng mellem motoriske evner og livskvalitet. Desuden viser den samme forskning, at der er direkte sammenhæng mellem det motoriske niveau ved skolestart og ved folkeskoleafslutning. Derfor er det vigtigt med en god motorisk start på livet.

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Underbyggende overskrift

Teskt der forklarer

Underbyggende overskrift

Teskt der forklarer