Tilbage

Speciallavet i samarbejde med kunden

Kuber, Kupéer og Nicher

Med en Kube eller en Kupé fra UNIQA skabes der rum til fordybelse og ro. En Kube eller en Kupé-sofa giver den enkelte elev mulighed for at koble af men giver også mulighed for at arbejde i små grupper. Dette gør at de bliver en naturlig del af dagligdagen både i timerne og frikvartererne