Tilbage

Bevægelse og Motorikbaner

Redskaber til udvikling af børnenes motoriske færdigheder

Der er en direkte sammenhæng mellem de motoriske færdigheder ved skolestart og den fremtidige udvikling. Det er derfor utroligt vigtigt at give børnene mulighed for at udfordre deres bevægelse og motorik. Børnene skal afprøve grænser under sikre forhold og lære at bevare fatningen i pressede situationer.

Små dele kan tilføje motorikbanerne lidt ekstra leg og udfordring. Der kan også være redskaber som bruges på skift, eller uden behov for en stor motorikbane.

Enkelte balanceredskaber og motorikredskaber kan bruges udendørs, når vejret er godt. F.eks. balancekugler der er sjove at stå på, danse på eller hoppe frem og tilbage på.

Balancebomme
Balancebukke
Tilbehør til Balanceredskaber
Gymnastikredskaber
Diverse balanceredskaber
Balancebomme

Balance- og motoriksæt

Sæt der byder på motoriske udfordringer til børn. Balancen sættes på prøve, når de bevæger sig fra en motorikbuk til en anden motorikbuk eller ribbe. Sættene er perfekte til motorikrum i institutioner. Her kan børn lege jorden er giftig eller fangeleg, og samtidig træne deres motorik og få bevæget sig.

Bevægelse er et nøgleord i børns udvikling. Med motorikbaner fra UNIQA er du sikker at børn får de rammer der skal til for at få bevæget sig i rigelige mængder.

Taktilsanserne styrkes når der kravles igennem en tunnel, gås med bare fødder og balanceres på balancebommene.

Balancebomme

Balancebomme med mange forskellige udfordringer, børnene kan få masser af sjov og motorisk udfordrende bomme. Sammensæt selv en motorikbane ved brug af ribber, bukke og vigtigst af alt balancebomme. Det er gangene mellem de stationer på motorikbanen, som børnene skal forsøge at gennemføre.

Balancebommen kan bruges i alle aktiviteter, der involverer fart og temposkift, retningsændring og ikke mindst stimulerer børnene til at dreje hovedet i alle retninger og bevæge kroppen rundt i rummet.

Balancebukke

Bukke 

Motorikbaner sammensættes med bukke som små stationer hvor børnene kan holde pauser og tage sig mod til at klare den næste udfordring. Motorikbukke er med trin så bommene kan sidde i forskellige højder. Nogle balancebukke kan også bruges til at kravle under eller hoppe over.

Motorisk træning er en vigtig del af barnets udvikling. Med bukke fra UNIQA, kan du nemt skabe rammer der udvikler børnenes motoriske proprioceptive sanser. Disse sanser udvikles bedst når der kan klatres op på en kasse, i et træ, i ribber, en vindueskarm, eller hvad der er. Her kan barnet måske lægge en ting og kravle ned igen, eller hoppe ned på eftergivende underlag såsom faldmadrasser. Det næste barn kan så hente tingen ned igen. Dermed kan det udgøre en legende stafet, med få børn på hvert hold.

Tilbehør til Balanceredskaber

Tilbehør til balance- og motorikredskaber

Smarte vægholdere, vogne og andre redskaber der hjælper med at gøre opsætningen og oprydningen nemmere, når der skal bygges motorikbaner og balancebaner. Rummet kan sagtens bruge til andet end motorik, så længe der er det rigtige tilbehør til opbevaring af motorikredskaberne.

Gymnastikredskaber

Gymnastikredskaber

Diverse balanceredskaber

Diverse balance- og motorikredskaber

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig