Tilbage

FN´s Global Compact

Vores etik og moral

Hos UNIQA har vi høj etik og moral, og vi tager ansvar for vores klode. Vi ved godt, at vi er med til at forurene, men vi forsøger konstant at handle på, lære af og tilpasse os de ændringer og udfordringer som er i vores samfund. Derfor ligger bæredygtighed centralt hos UNIQA. Vi bestræber os på at blive bæredygtige i alle aspekter af vores forretning og ud i vores værdikæde, og vi stopper ikke før vi er nået i mål. Det er nemlig vigtigt i forhold til den indflydelse vi kan have i sidste ende. Det er derfor vigtigt at bæredygtighed ikke blot er noget vi taler om, men noget vi handler på. 

UNIQA er medlem af FN Global Compact

 

I UNIQA går vi op I at drive en ansvarlig, etisk og transparent virksomhed. Vores forpligtigelse til at være en ansvarlig virksomhed er fremhævet igennem vores medlemskab af FN´s Global Compact. FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder, som sætter en fælles ramme for hvordan man som virksomhed skal agere. Igennem vores medlemskab støtter vi op om FN’s Global Compacts 10 principper, som er bygget op omkring de fire søjler: menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Code of Conduct

I UNIQA har vi etableret en Code of Conduct, som omfavner de 10 principper af FN’s Global Compact. Vores Code of Conduct favner de emner som har betydning for vores interessenter, og afspejler samfundets normer og værdier, samtidig med at det støtter op om vores ansattes trivsel.
Klik her for at læse hele UNIQA's code of conduct