Tilbage

Visuel stimulation

Børnevenlige rammer med farver, former og bevægelse gør legen sjov, udviklende og spændende. Visuel stimulation er stimulation af synssansen (den visuelle sans) og en sjov legefunktion, der vækker børns nysgerrighed og fremmer udvikling. Gennem visuel stimulation, trænes vigtige egenskaber, der understøtter børns deltagelse i bevægelse (Move), leg (Play) og læring (Learn).

Visuelt stimulerende legeredskaber gør legen (Play) sjov
og spændende

Legeredskaber, der er designet med lys, kontraster, mønstre, former, afstande, optiske illusioner og farver, er visuelt stimulerende og gør legen sjov og spændende. Spejle, farvede rutsjebaner, temalegepladser, mønstret faldunderleg, figurer,  interaktive spil, kikkerter, tårne, og hinkeruder, er eksempler på visuelt stimulerende redskaber, der glæder både store og små.

Visuel stimulation træner visuel forståelse

Visuel forståelse handler om at forstå det øjet ser, og er vigtig for bl.a. læring (Learn). I lege, hvor børn stimuleres visuelt, trænes hjernens bearbejdning af visuelle stimuli, herunder den visuelle perception. Visuel perception beskriver fortolkningen af det sete, og har betydning for forståelsen af farver, størrelser, former og andre synsindtryk.

Visuel stimulation fremmer det sansemotoriske samspil

Visuel stimulation giver væsentlig sensorisk information om vores omgivelser. Denne sensoriske information skal bearbejdes og en hensigtsmæssig motorisk respons skal igangsættes. Sansemotorisk samarbejde, der involverer den visuelle sans, er f.eks. øje-håndkoordinationen. Øje-håndkoordinationen er et avanceret samspil, der er vigtig for deltagelsen i bl.a. leg (Play) og læring (Learn).

Visuelt stimulerende leg fremmer deltagelsen i meningsfulde aktiviteter

Læringssituationer (Learn), lege (Play) og bevægelse (Move) styrkes gennem egenskaber og færdigheder, som visuel stimulation bidrager til. Øjenbevægelser, samsyn, øje-håndkoordination, rum- og retningsfornemmelse, fokusering, visualisering, perifert syn, visuel koncentration, visuel hukommelse og visuel opmærksomhed, er væsentlige egenskaber og færdigheder, der alle kan fremmes gennem visuelt stimulerende lege (Play).

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe