Tilbage

Taktil stimulation 

Børn elsker at undersøge gennem berøring, og det gør ofte legen sjovere, når forskellige former for taktil stimulation indgår. Taktil stimulation betegner stimulation af følesansen (taktilsansen) og har stor betydning for hjernens udvikling og menneskets forståelse for kroppen i samspil med omverdenen. Stimulation af taktilsansen kan fremme kropslig ro og bruges ofte som terapeutisk middel. Derudover er stimulationen vigtig for elementer, der er centrale for bevægelse (Move), læring (Learn), leg (Play) og sociale (Social) interaktioner.

Naturlig inddragelse af taktil stimulation

Taktil stimulation er en legefunktion, der ofte inddrages naturligt i legen. Hver gang børn mærker teksturer og temperaturer, stimuleres den taktile sans.  Selvom taktil stimulation har stor betydning for børns udvikling, varierer den taktile tolerance og oplevelsen af stimulationen hos hver enkelt.  Det er derfor vigtigt at have mange former for taktil stimulation til rådighed. Klodser, bolde, legepaneler, naturmaterialer, interaktive spil, sanseredskaber, sandkasser, boldbad og vandområder, er populære redskaber, der alle stimulerer taktilsansen.

Taktil stimulation fremmer børns udvikling og velbefindende

Når taktilsansen stimuleres i legen, kan det åbne op for en undersøgende nysgerrighed, der fremmer den sansemotoriske udvikling og kognitive komponenter som koncentrations- og observationsevne. Behagelig stimulation af den taktile sans fremmer derudover velvære og ro, og spiller en vigtig rolle for børns velbefindende og kropsfornemmelse.

Taktil stimulation har betydning for deltagelsen i meningsfulde aktiviteter

Jo mere børn er i kontakt med forskellige former for taktil stimulation, des bedre bliver deres sansebearbejdning og sensoriske diskrimination. Det er bl.a. vigtigt i undervisningssammenhænge, hvor børn skal bearbejde og integrere multisensorisk information samtidig med, at de skal holde på blyanten, klippe med saks, benytte teknologiske læringsredskaber, fokusere og socialisere.

Taktil stimulation som terapeutisk middel

Taktil stimulation er en legefunktion, der ofte benyttes som terapeutisk middel. Dybe taktile stimuli, virker beroligende og kan styrke børns kropsfornemmelse, hvilket fremmer en indre ro. For at have et nervesystem i balance, søger børn sensoriske stimuli ift. deres individuelle behov. Når varierende taktil stimulation tilbydes som en naturlig del af hverdagen, kan det hjælpe børn med at få opfyldt deres sensoriske behov og understøtte udviklingen.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe