Tilbage

At rutsje

At rutsje går aldrig af mode og er en af de mest populære aktiviteter i et legeområde. Det er en legefunktion, der stimulerer sansemotorik, sociale færdigheder (Social) og risikomestring, hvilket er tre elementer, der styrker selvstændig og meningsfuld aktivitetsdeltagelse. Legefunktionen kan let udvikles, så den bliver ved med at være spændende for barnet. Det kan ske ved at inddrage forskellige rutsjebaner, som spiralrutsjebaner og tunnelrutsjebaner, eller ved at barnet varierer sin måde at rutsje på.

Muligheder for at rutsje øger legeværdien (Play Value)

Glidestænger, glatte skråninger og rutsjebaner, inviterer til at rutsje som en del af legen (Play). Når rammer indbyder til forskellige legefunktioner og variation af disse, styrkes legeværdien (Play Value), samt udviklings- og inklusionspotentialet. Udviklings- og inklusionspotentialet afhænger bl.a. af legeredskabernes design. Spiralrutsjebaner og tunnelrutsjebaner øger f.eks. risikomestring, mens dobbeltrutsjebaner kan gøre det nemmere at rutsje med en omsorgsperson.

At rutsje træner børns risikomestring

Risikomestring hjælper børn med at navigere i risikofyldte situationer. Det er bl.a. gennem risikofyldte lege at børn lærer at lytte til egne grænser, at problemløse, og at vurdere risici. Derudover udvikles børns selvstændighed og selvtillid, når de formår at mestre en risikofyldt situation. Højde, fart, og den glatte overflade, er spændingselementer i legefunktionen, der træner risikomestring.

Legefunktionen stimulerer sociale og kommunikative samspil

Når børn deles om et legeredskab, trænes sociale (Social) og kommunikative færdigheder (Social). En dobbeltrutsjebane lægger op til, at børn kan rutsje flere på samme tid og sammen skal koordinere bevægelser og fart, hvilket kræver kommunikation og forståelse for personlige grænser. Ligeledes trænes kommunikativ afstemning og sociale regler (Social), når børn skal skiftes til at rutsje, hvilket understøtter deltagelsen i sociale aktiviteter (Social).

Børns udvikling understøttes af at rutsje

At rutsje er en sansemotorisk legefunktion, der kan styrke børns kropsfornemmelse og -kontrol. Når man rutsjer udfordres balanceevnen, hvilket understøtter den sansemotoriske udvikling, hvor bl.a. balancesansen (den vestibulære) og muskel-ledsansen (den proprioceptive) skal samarbejde med musklerne for at styre bevægelserne og holde balancen. På spiralrutsjebaner forstærkes den vestibulære stimulation, hvilket for nogen børn er overstimulerende, mens det for andre er sjovt og givende. For at styrke rammernes legeværdi (Play Value) og inklusion af forskellige behov, kan det derfor være relevant at have flere former for rutsjeredskaber til rådighed.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe