Tilbage

At klatre

Klatring styrker den fysiske sundhed og understøtter en positiv udvikling. Når man klatrer benytter man rummet på nye måder og bryder det vante bevægemønster. Det er en sjov og udfordrende legefunktion, der udvikler både kropsbevidsthed, fysisk sundhed, problemløsning, sansemotorik og sociale færdigheder. Det øger rammernes legeværdi (Play Value), når de inkluderer redskaber, der motiverer børn til at udfordre bevægemønstret både horisontalt og vertikalt.

Legeværdi (Play Value)

Når rammer har en høj legeværdi (Play Value), lægger de op til et flow hvor mange forskellige legefunktioner inkluderes. Klatrevægge, stiger, net, pyramider og klatrestativer er alle redskaber, der øger legeværdien (Play Value) ved at lægge op til at børn inkluderer klatring i legen (Play). Klatring lærer børn at orientere sig i risikofyldte situationer og at udfordre sig selv på nye måder, hvilket kan understøtte risikomestring og selvstændighed.

Kognitive og sociale færdigheder

Klatring kan styrke både kognitive og sociale færdigheder. Gennem klatring øger børn deres forståelse for rum og retning. De befinder sig i nye og udfordrende situationer, hvor problemløsning, planlægning og koncentration skal benyttes til at mestre situationen. I klatring benyttes krydsbevægelser, hvilket forbedrer indlæringsevnen.  Ved krydsbevægelser styrkes samarbejdet mellem de to hjernehalvdele, som er vigtigt, når man skal lære (Learn) at læse og skrive. Klatring udvikler børns sociale færdigheder (Social) når flere børn benytter samme redskab og hjælper hinanden med at klatre. Det styrker samarbejde og tillid, hvilket er elementer, der er relevante for sociale interaktioner (Social) hele livet.

Sansemotorik og fysisk aktivitet

Når man klatrer, stimuleres den visuelle sans og alle tre primærsanser (den vestibulære, proprioceptive og taktile). Stimulation af de tre primærsanser styrker kropsfornemmelsen. Derudover træner det sanseintegrationen, der er relevant for, at vi bruger kroppen hensigtsmæssigt. Gennem klatring får man styrket sansemotoriske færdigheder som f.eks. øje-hånd koordinationens omfattende samspil mellem sanser, bevægelse og muskelkontraktioner. Balanceevnen, hele kroppens muskelstyrke og det kardiovaskulære system har ligeledes gavn af klatring, hvorfor klatring støtter den fysiske sundhed. Den grovmotoriske og finmotoriske udvikling understøttes ligeledes ved, at hændernes greb skal være stærke og præcise, samtidig med at større bevægelse benyttes ved bl.a. sving og hop.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe