Tilbage

Auditiv Stimulans

Sjove redskaber med lydstimulering bringer liv til legeområder. De er populære hos børn, styrker legeværdien (Play Value), og lægger op til social deltagelse (Social). Udover at lydstimulering kan være sjovt og inkluderende, er det væsentlig for barnets udvikling og væren i verden. 

Leg og auditiv stimulation

På en legeplads er redskaber, der bruger lydeffekter en kilde til undersøgelse, sanseintegrationstræning og social (Social) interaktion. Den auditive sans virker aktiverende ved musik med højt tempo eller anden lyd med tempo. Stille musik eller lyde i roligt tempo kan derimod virke beroligende. Når børn leger, er der ofte tale om multisensorisk stimulation, hvor auditive stimuli skal integreres med andre former for sensorisk stimulation. Når lyd opleves i sammenhæng med anden stimulation, trænes en kompliceret sanseintegrationsproces, der understøtter barnets væren i verden livet igennem, og danner mening af den lyd, vi hører. 

Udvikling af den auditive sans (høresansen)

Den auditive sans har til opgave at genkende, forstå og lære sproglig kommunikation, og give besked om omgivelserne. Sansecellerne er placeret i det indre øre, og stimuleres ved lydbølger, der registreres ved vibrationer i små knogler og væskefyldte buegange, hvorefter impulser sendes til hjernen, og integreres med andre sanseindtryk og motoriske budskaber. Udviklingen og integrationen af den auditive sans begynder allerede i fosterstadiet, hvor fosteret kan høre moderens stemme og hjerteslag. Fra en tidlig alder, kan børn reagere på lyde og har behov for omgivelser med varierende auditiv stimulation til at vække deres sanser. Varierende auditiv stimulation fremmer sanseintegrationsprocessen, den sproglige, sociale, sansemotoriske og musikalske udvikling.

Sprogets nuancer

Legeredskaber med lyde, lægger op til udforskning af auditive komponenter i et multisensorisk miljø, hvor den sanseintegrative proces trænes. Dette indebærer bl.a. træning af lyddiskrimination, der er relevant for vores evne til at tale og forstå sprog. Raffineringen af lyde og deres nuancer, er en meget indviklet del af processen, der giver os evnen til at sammensætte bestemte lyde til meningsfyldte stavelser og ord.

Auditive stimuli kan understøtte den sansemotoriske udvikling

Auditive stimuli med rytme inviterer til bevægelse (Move) af kroppen i takt med rytmen, hvilket understøtter den sansemotoriske udvikling. Det samme gør interaktive spil med lyde, som fortæller hvor og hvornår man skal trykke på forskellige sensorer for at gennemføre spillet. De interaktive spil kræver, at man kan diskriminere og identificere lyde, og hurtigt bevæge (Move) sig mod dem. Der behøver dog ikke være tale om interaktive spil for at sansemotorikken udvikles. Når man f.eks. skal holde om musikinstrumenter som når man skal slå på slagtøj, kræver det motorisk planlægning, stærke greb og øje-hånd koordination for at ramme det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. 

Musikalsk leg (Play)

Instrumenter indbyder børn til at udfolde sig musikalsk. Det lærer dem at identificere, huske og gentage lyde, hvilket styrker kreativiteten og kognitive komponenter. Når børn spiller på instrumenter, kan de komme i et legende flow, hvor de udforsker lyde og rytmers mange nuancer, og herigennem får sensorisk stimulation af de forskellige toner. 

Auditive stimuli og sociale interaktioner (Social) på tværs af udvikling

Områder med auditive stimuli kan invitere til udforskning af lyde og et samarbejde om udviklingen af disse. De kan fungere som mødesteder, hvor børn kan indgå i sociale fællesskaber (Social) på tværs af alder og udviklingsniveau. Det kan f.eks. være i at samarbejde om at gennemføre et interaktivt spil eller ved at udforske musikinstrumenters verden.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe