Tilbage

Kundegrupper - Entreprenører

la la la....

Spesialister på utomhus prosjekter

Som spesialister på utomhus prosjekter vil dere dra nytte av vår kompetanse gjennom hele prosjektets faser

 

• Tilbud •

• Planlegging •

• Prosjektering •

• Utførelse •

Tilbud

UNIQA leverer komplette tilbud i henhold til kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag.

Vi er ofte involvert i prosjekter før utlysning da vår kompetanse og erfaring verdsettes av eksterne arkitekter.

Planlegging

Rådgivning; vil vi kunne avdekke alternative løsninger, feil eller mangler

Kvalitetssikring; vi sikrer at produkter, områder og fallunderlag er i henhold til plass, funksjonalitet og lekeplassforskrifter.

Arkitetksupport; våre arkitekter tegner opp produkter og alternativ løsningsforslag, gratis!

Bestilling; alle bestillinger og oppfølging av leveranser tar vi oss av

Prosjektering

Kostnadsfri prosjektering med UNIQA 

Situasjonsplan, fundamentplaner, materialer og fargevalg er en del av vår prosjektering

UNIQA’s arkitekter gjennomgår LARK plan og tegner opp alternativt løsningsforslag

Utførelse

Delelager; Reservedelslager i Sandnes

Teknisk suport; Prosjektleder og teknisk ansvarlig i UNIQA kan veilede on-site i utførelsesfase

Kvalitetssikring; Vi kan foreta en generell kvalitetssikring av prosjektet under, eller etter utførelse