Tilbage

Kundegrupper - Arkitekter

la la la....

Forespørsler i projektfaser

Ved forespørsler i prosjektfaser vil god involvering av UNIQA sikre effektiv tidsbruk.
Vi kan bistå med:

 

• Teknisk rådgivning • 

• Spesialdesign • 

• Ensartet fargeprofil • 

Teknisk rådgivning

 

• Fallhøyder • 

• Sikkerhetssoner • 

• Brukergrupper • 

• dwg filer • 

• Situasjonsplaner • 

• Renderinger m.m. • 

Spesialdesign

UNIQA’s arkitekter kan bistå i tegningsprosessen hvor apparater skal spesialdesignes. F.eks.

 

• Apparatets funksjoner • 

• Utstyrsstabilitet • 

• Fargevalg • 

• Materialvalg • 

• Design ut i fra kravspesifikasjoner m.m. • 

 

Våre arkitekter har lang erfaring med spesialdesign og tett dialog med UNIQA’s respektive leverandørene.

Ensartet fargeprofil

 

I noen prosjekter vil det være estetisk riktig å tilby en ensartet fargeprofil som gjenspeiles  i hele prosjektet.

Her kan vi gi råd ut i fra de ulike leverandørenes RAL kode muligheter, samt hvordan få ulike leverandørene til å harmonisere sammen på en lekeplass/ nærmiljøanlegg.